เพลงชาติไทย (Thai National Anthem)

           เพลงชาติไทย (Thai National Anthem)   คือบทเพลงที่มีจุดประสงค์ที่กระตุ้นให้ผู้ขับร้องเกิดความรักชาติของตนเอง  เกิดความสามัคคีของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในชาติของตนเอง นับเป็นการนำเสียงเพลงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสังคม

เพลงชาติไทย เพลงชาติไทย เพลงชาติไทย (Thai National Anthem)

           หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 “คณะราษฎร” กลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองมีความคิดที่จะสร้างความรักชาติ ความสามัคคีและความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ และต้องการแสดงถึงความเป็นประเทศที่เจริญแล้ว พัฒนาแล้ว จะต้องมีเพลงชาติเป็นของตนเอง  เพลงชาติไทย ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นการนำทำนองเพลงไทยที่มีชื่อว่า เพลงมหาชัย นำมาใส่เนื้อร้องใหม่ ผู้ที่ประพันธ์คำร้องก็คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ บทเพลงมีเนื้อหาปลุกใจให้คนไทยเกิดความรักชาติ และเกิดความสามัคคี ตลอดจนให้เลื่อมใสในรัฐรรมนูญ  เพลงชาติไทย ฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับชั่วคราว นำมาใช้ในระยะสั้นๆ

           เพลงชาติทำนองเพลงมหาชัยถูกนำมาใช้เพียงระยะสั้นก็ถูกยกเลิกไป  เพลงชาติไทย ฉบับใหม่ที่มีทำนองแบบดนตรีสากลก็ถูกนำมาใช้แทน  พระเจนดุริยางค์(ปิติ  วาทยะกร) เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง และขุนวิจิตรมาตรา(สง่า  กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง  เพลงชาติไทยฉบับนี้ได้ถูกนำมาบรรเลงครั้งแรก  ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2475 แต่ก็ใช้อยู่เพียงระหว่าง ปี 2475 – 2477

           ปีพุทธศักราช 2477 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพลงชาติไทยขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นประธาน และมีกรรมการท่านอื่นร่วมด้วยดังนี้คือ พระเรี่ยมวิรัชพากย์ พระเจนดุริยางค์ หลวงชำนาญนิติเกษตร จางวางทั่ว พาทยโกศล และนายมนตรี ตราโมท คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับเพลงชาติโดยเฉพาะ ผลการตัดสินปรากฎว่า มีเพลงชาติแบบไทย และแบบสากล อย่างละเพลงคือ แบบไทยได้แก่เพลงชาติของจางวางทั่ว พาทยโกศลที่แต่งขึ้นจากเพลงไทยเดิมชิ่อว่า “ตระนิมิตร” ส่วนทางสากลได้แก่ เพลงของ พระเจนดุริยางค์ ที่แต่งไว้แล้ว ในเวลาต่อมาคณะกรรมการชุดนี้ ได้พิจารณาว่า เพลงชาติไทยนั้นควรจะมีลักษณะ ที่บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามีสองเพลงอาจทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ลดลง จึงร่วมกันพิจารณาใหม่ ในที่สุดตกลงว่าให้มีทางสากลเพลงเดียวคือ แบบทำนองสากลของพระเจนดุริยางค์

          เมื่อได้ทำนองเพลงแล้ว ทางคณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการประกวดบทร้องขึ้นใหม่ คณะกรรมการได้สรุปผลให้บทร้องของนายฉันท์ ขำวิไล และบทร้องของขุนวิจิตรมาตรา ได้รับรางวัล และตัดสินให้บทร้องของขุนวิจิตรมาตราได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรเลงและขับร้องโดยนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทางรายการดนตรีกวีศิลป์ สถานีไทยพีบีเอส เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 Performed by the students from The College of Music,Mahidol University ,Thailand (namely Mahidol University Pop Orchestra or MUPO) showed on air via TPBS, in July 2008

        ในปีพุทธศักราช 2482 มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากคำว่า “สยาม” มาเป็น “ไทย” ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขบทร้องใน เพลงชาติไทย ด้วย รัฐบาลจึงได้จัดประกวดบทร้อง เพลงชาติไทย ขึ้นใหม่ บทร้องที่ได้รับการรางวัลชนะเลิศคือบทร้องของ

เคล็ดลับการกำจัด ไรฝุ่นบน ผ้าปูที่นอนให้หมดสิ้น

ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน เคล็ดลับการกำจัด ไรฝุ่นบน ผ้าปูที่นอนให้หมดสิ้น J GRAY1

ผ้าปูที่นอน

            เรื่องของไรฝุ่นกับ ผ้าปูที่นอน ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่คู่กันมาอย่างยาวนาน และยังคงเป็นปัญหาที่หลายบ้านต้องพบเจออยู่เป็นประจำ ซึ่งไรฝุ่นเองมีขนาดเล็กมาก เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า แต่บรรดา ผ้าปูที่นอน ตัวที่นอน หมอน มักจะมีปัญหาที่เกิดจากไรฝุ่นอยู่เป็นประจำ ใครที่ยังไม่รู้จักไรฝุ่น ก็ต้องทำความรู้จักกันเสียก่อนครับ ไรฝุ่นเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับพวกเห็บ แมลงต่างๆ มีขนาดเล็กมากเพียง 0.1 มิลลิเมตร ชอบอาศัยอยู่ในที่ไม่ค่อยมีแสงและเกาะตามเส้นใยต่างๆ โดยเฉพาะตามผ้าปูที่นอน หมอน ที่นอนนั่นเอง

            หลายคนมักเข้าใจผิดว่าไรฝุ่นบน ผ้าปูที่นอน กัดร่างกายของเรา ทำให้เราเกิดอาการคันและแพ้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การที่ร่างกายเราประสบอันตรายไม่ได้มาจากไรฝุ่นกัด แต่เกิดจากสารที่ไรฝุ่นขับถ่ายออกมาซึ่งเป็นพิษเข้าไปทำอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดโรคหอบหืดและการแพ้อักเสบที่ผิวหนัง ในบางรายที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังอักเสบอยู่แล้ว ก็จะส่งผลรุนแรงมากขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำความสะอาดบรรดา ผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง เพื่อกำจัดไรฝุ่นออกไป

            การกำจัดไรฝุ่นวิธีแรกที่ง่ายมากเลยก็คือ นำผ้าปูที่นอน และชุดเครื่องนอนที่สามารถถอดซักได้ ไปแช่น้ำอุ่นก่อนประมาณ 20 นาทีแล้วค่อยซัก และควรเปลี่ยนพวก ผ้าปูที่นอน ชุดเครื่องนอน เมื่อใช้งานแล้วประมาณ 2 ปี นอกจากนั้นแล้วจะต้องหมั่นดูดฝุ่นภายในบ้าน โดยเฉพาะตามพรมหรือตามซอกผนัง และพยายามดูแลเรื่องของความชื้นภายในห้อง เพราะไรฝุ่นจะเจริญเติบโตได้ดีในห้องที่มีความชื้นสูงนั่นเอง

            นอกจากนั้นแล้ว อีกวิธีการหนึ่งที่ได้ผลมากก็คือ การกำจัดไรฝุ่นด้วยความร้อน เพียงแค่คุณนำ ผ้าปูที่นอน และชุดเครื่องนอนอื่นๆ หมั่นออกมาตากแดดแล้วนำผ้าสีดำมาคลุมไว้กลางแดดจัด จะทำให้อุณหภูมิใต้ผ้าสีดำร้อนแบบสุดๆ ตากไว้ประมาณสามชั่วโมงก็จะสามารถกำจัดไรฝุ่นได้ หมั่นนำชุดเครื่องนอนออกมาตากแดดแบบนี้ประมาณเดือนละครั้ง รับรองว่าหมดปัญหาในเรื่องของไรฝุ่นไปได้

            ในปัจจุบัน ได้มี ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นออกมาจำหน่ายและได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อบ้านแม่บ้านเป็นจำนวนมาก เพราะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถผสมสารป้องกันไรฝุ่นไว้ที่เส้นใยผ้า เมื่อนำมาทอเป็นผ้าปูที่นอน ก็ทำให้บรรดาไรฝุ่นไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่กำลังได้รับความนิยม อย่างไรก็ตาม เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของไรฝุ่นและกำจัดอย่างจริงจัง เพราะมันคืออันตรายที่อาจนำมาสู่คุณและครอบครัวของคุณได้

เรื่องย่อ กันดั้ม ภาคแรก Mobile Suit Gundam 0079

ปฐมบทแรกแห่งสงครามหุ่นรบ กันดั้ม (Gundam) ในห้วงอวกาศ สำหรับ โมบิลสูทกันดั้ม ที่ ถือเป็นต้นกำเนิดของภาคต่อ และ ขบวนอนิเมะแนวกั้นดั้มซึ่งจะจัดว่ามีอิทธิพลต่อวงการอนิเมชั่นในญี่ปุ่นเลย ก็ว่าได้ ถูกฉายออกอากาศครั้งแรกในปี 1979 สำหรับพล็อตเรื่องนั้นว่าด้วยสงครามระหว่างสหพันธ์โลก และ “ซีออน” อาณาเขตที่ประกาศสงครามแยกตัวจากโลก
Gundam กันดั้ม เรื่องย่อ กันดั้ม ภาคแรก Mobile Suit Gundam 0079 10
โคโลนี่” คือชื่อเรียกของพื้นที่ขนาดยักษ์ ที่ถูกสร้างรายล้อมอยู่นอกโลก มนุษยชาติจำนวนครึ่งหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น ต่อมา ณ โคโลนี่ ไซด์ 3 ได้มีการประกาศสงครามแยกตัวเป็นอิสระจากสหพันธ์โลกและขนานนามตัวเองว่า “จักรวรรดิซีออน”  หลังจากต่อสู้ได้ โดย 1 เดือนภายหลังการเกิดสงครามก็เริ่มมาถึงทางตัน ด้วยสาเหตุมีการใช้อนุภาคไมนอฟสี้ ทำให้ยุทโธปกรณ์คลื่นไฟฟ้า เช่น เรดาร์ ใช้การไม่ได้ จึงเกิดรูปแบบการต่อสู้กันในระยะประชิด ไม่เว้นแม้ในห้วงอวกาศ และยุทโธปกรณ์รูปร่างเหมือนมนุษย์ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อต่อสู้ระยะใกล้ถูก ผลิตขึ้น เรียกว่า “โมบิลสูท” ที่ฝ่ายสหพันธ์โลกมักเป็นฝ่ายตามหลังซีออนในการคิดค้นพัฒน แต่แล้วโมบิลสูทของทางสหพันธ์โลกที่สามารถต่อกรกับแซคได้ก็เสร็จสมบูรณ์ แต่ภายหลังสงครามอีก 8 เดือน กองยานของ พันตรีชาร์ อัสนาเบิล แห่งกองทัพซีออน ได้ทราบข่าวการผลิตยานรบรุ่นใหม่ของทางสหพันธ์โลก และมันกำลังจะถูกส่งไปยังไซด์  7 เขาจึงได้มีคำสั่งให้โมบิลสูทแซคบุกไปหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์หาความจริงอามุโร่ เรย์ ลูกชายของช่างเทคนิคแห่งกองทัพสหพันธ์โลก ซึ่งอพยพมาที่ไซด์ 7 ได้บังเอิญขึ้นบังคับโมบิลสูทรุ่นใหม่ [RX-78-2] ขณะกำลังอพยพหนีสงคราม จนนำมาสู่สถานการณ์บีบบังคับที่ทำให้เข้าต้องเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกผลัก เข้าสู่สมรภูมิรบระหว่างสหพันธ์และซีออน ประจำยานไวท์เบส กองกำลังอิสระที่ 13 กองเรือเทนมู ภายใต้การบังคับบัญชาของ ร้อยโทไบรท์ โนอา ขณะเดียวกันนั้นเอง ซีออนก็กำลังทำการทดลองปฏิวัติ “นิวไทป์” มนุษย์พันใหม่ที่เป็นเหมือนความหวังของผู้คนที่ต่างเหน็ดเหนื่อยจาก สงคราม อย่างไรก็ตามสงครามครั้งนี้ก็ได้พัฒนาทักษะการต่อสู้ของอามุโร่ยิ่ง ขึ้น ท่ามกลางการปะทะโจมตีกัน อันเป็นที่มาทั้งเรื่องราวความรัก การหักหลัง การล้างแค้น และการสูญเสีย สงครามเกิดขึ้นทั่วทุกที่ ไม่ว่าจะบนผืนแผ่นดินโลก หรือโคโลนี่ต่างๆ ในห้วงอวกาศ สมรภูมิรบแผ่กระจาย เมื่อ ชาร์ อัสนาเบิ้ล ยังตามไล่ล่าโจมตียานไวท์เบสไม่จบสิ้น สงครามครั้งนี้จะมีจุดจบอย่างไร? นี่เป็นเพียงจุดจบ สู่การเริ่มต้นใหม่เท่านั้น

โปรทรูมูฟ เอช ออก “โปรคุ้มทุกวิ” คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีแล้ว

โปรทรูมูฟ เอช ออก “โปรคุ้มทุกวิ” คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีแล้ว

หลัง กสทช. เจรจาค่ายมือถือให้คิดเงินค่าโทรศัพท์ตามจริงเป็นวินาที โดยค่ายมือถือตกลงจะออกเป็นโปรโมชั่นใหม่ วันนี้ค่ายแดง TrueMove H ก็เป็นรายแรกที่เปิดตัว “โปรคุ้มทุกวิ” คิดค่าโทรเป็นวินาทีสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินแล้ว

  • โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที
  • อินเทอร์เน็ต 3G 1 บาท/MB, Wi-Fi 1 บาท/นาที
  • SMS 2 บาท/ข้อความ
  • MMS 3 บาท/ครั้ง

โปรโมชั่นนี้จะเริ่มใช้งานได้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ใครอยากจะเปลี่ยนก็ลองพิจารณาความคุ้มค่าเทียบกับโปรโมชั่นเก่าก่อนตัดสินใจครับ โปรทรูมูฟ

โปรทรูมูฟ เอช หลัง กสทช. เจรจาค่ายมือถือให้คิดเงินค่าโทรศัพท์ตามจริงเป็นวินาที โดยค่ายมือถือตกลงจะออกเป็นโปรโมชั่นใหม่ วันนี้ค่ายแดง TrueMove H ก็เป็นรายแรกที่เปิดตัว "โปรคุ้มทุกวิ" คิดค่าโทรเป็นวินาทีสำหรับลูกค้าแบบเติมเงินแล้ว โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาที อินเทอร์เน็ต 3G 1 บาท/MB, Wi-Fi 1 บาท/นาที SMS 2 บาท/ข้อความ MMS 3 บาท/ครั้ง โปรโมชั่นนี้จะเริ่มใช้งานได้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ใครอยากจะเปลี่ยนก็ลองพิจารณาความคุ้มค่าเทียบกับโปรโมชั่นเก่าก่อนตัดสินใจครับ โปรทรูมูฟ โปรทรูมูฟ เอช ออก "โปรคุ้มทุกวิ" คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีแล้ว d5N1ZY4